Zprávy ze Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)

  • Post published:14.2.2019

Vážení rodiče a přátelé školy,
jménem našeho sdružení děkujeme všem za příspěvek do fondu SRPŠ ZŠ Vrané nad Vltavou.

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) je významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní cíle patří organizační a finanční podpora školy v oblasti výchovně vzdělávací, sportovní, kulturní, reprezentační a společenské.

V prvním pololetí školního roku 2018-2019 se podařilo vybrat 97.500 Kč. O nakládání s finančními příspěvky rozhoduje výbor sdružení.

Doposud bylo vyčerpáno 30 084,- Kč. Tato částka  byla využita v souladu se stanovami našeho spolku, a to na podporu vzdělávací, společenské, kulturní a sportovní činnosti žáků základní školy a školní družiny ZŠ Vrané nad Vltavou.

ČERPÁNÍ SRPŠ
Datum Účel Částka
25.9. Startovné běh 919
27.9. Autobus Lány 1800
4.10. Den zvířat 318
4.10. Minifotbal 217
11.10. Strom 857
9.11. Odměny sběr 900
30.11. Startovné florbal 200
4.12. Mikuláš 1. stupeň 3476
14.12. Bubnování 18700
18.12. Odměny vybíjená 2697
Celkem vybráno 97500
Celkem vyčerpáno 30084
Zbývá 67416