Projektový den Ekotýmu

  • Post published:6.12.2017

Dne 6. 12. 2017 proběhl na ZŠ Vrané na Vltavou projektový den. Žáci, kteří jsou členy Ekotýmu 2. stupně na škole byli uvolněni z vyučování, aby se mohli zúčastnit. Během projektového dne jsme stihlli řešit problém týkající se správného třídění odpadu na škole, probrání environmentálních problémů a zahrání drobných her.

Hlavním důvodem pro uskutečnění projektového dne však bylo vysázení keřů v prostoru před školou. Zde kdysi rostl šeřík obecný, avšak kvůli rekonstrukci silnice a parkování před školou byl vykácen. Rozhodli jsme se tedy, že zde vysázíme několik druhů keřů. Vybrali jsme keře, které jsou v naší republice původními druhy, s výjimkou šeříku, který jsme sem vysadili na památku původního porostu. Původní rostliny jsou oproti nepůvodním velmi odolné, neškodí okolním druhům a přesto jsou velmi půvabné a fascinující. Jelikož většina keřů, které jsme sázeli má i bobule, myslíme si, že by mohly také přilákat ptáky hledající potravu či úkryt a se štěstím by okolí školy mohli i zahnízdit.

 

Eva Malinská

 

Zde je seznam druhů nových keřů:

1. Šeřík obecný

2. Růže bedrníkolistá

3. Ptačí zob

4. Svída krvavá

5. Zimolez obecný

6. Řešetlák počistívý

7. Dřín obecný

8. Klokoč zpeřený

9. Kalina obecná