Informace pro rodiče

  • Post published:1.11.2022

Dne 12. 10. 2022 byla na základě výsledku konkursního řízení jmenována  do funkce ředitelky Základní školy Vrané nad Vltavou Mgr. Vladimíra Melicharová, která nastoupí do funkce dne 1. 12. 2022.

Paní ředitelce přejeme mnoho zdraví a chuti do nové prácestabilní tým pedagogů, spokojené nejen žáky, ale i jejich rodiče.

Za zřizovatele Mgr. Dana Ullwerová, starostka obce