Vranští kosmonauti 

  • Post published:1.11.2022

V první polovině října navštívil opakovaně naši školu pan Milan Halousek (předseda vzdělávacího spolku Kosmos-news, který si klade za cíl popularizaci kosmonautiky), aby postupně všem našim žákům od prvňáčků po šesťáky představil základní informace, ale i novinky a zajímavosti z vesmíru. 

Besedy byly vždy hodinové, a to na různá témata: pro nejmenší to bylo „Krtek ve Vesmíru“, Zvířata ve vesmíru“, pro starší pak „Cesta na Mars“. Šešťáci vyslechli besedu „Život na kosmické stanici“, kde se děti mohly dozvědět, co astronauti ve vesmírné stanici jedí, jak si udržují kondičku, kam chodí na záchod, jak „to mají“ s hygienou atd. Po setkání s panem Halouskem odcházeli žáci 6. tříd s pocitem, že už by se v kosmické posádce „neztratili“.   

Velký dík patří paní učitelce Liptákové, která návštěvu pana Halouska a jeho besedy ve škole zorganizovala. 

Níže přikládám několik fotografií z besedy žáků šestých tříd. 

Jaroslava Hnátová