Distanční výuka od 14. 10. 2020

  • Post published:13.10.2020

Od středy 14. 10. 2020 začíná distanční výuka pro 1. a 2. stupeň. Podrobnější informace obdrží zákonní zástupci  prostřednictvím třídních učitelů.

Připomínáme, že dle školského zákona je od 1. 9. 2020  distanční výuka povinná. Zákonný zástupce omlouvá dle školního řádu neúčast svého dítěte i v distanční výuce. 

Pokud žák, resp. jeho rodina, nedisponuje potřebnou IT technikou pro realizaci distanční výuky, obrátí se zákonný zástupce přímo na ředitelku školy (reditelstvi@zsvrane.cz).

Předem děkujeme za podporu i Vaši spolupráci v následujících týdnech.

                                                                                             Vedení školy

Informace ze školní jídelny

Žákům jsou nyní obědy automaticky odhlášeny. Ale i po dobu distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd, který si mohou po předchozím objednání ve školní jídelně odebrat od 11:40-12:30 hodin do přinesených nádob. K vyzvednutí obědů využívejte vchod pro cizí strávníky.  

Je nutno se přihlásit na  t.č. 257760324, e-mail: skolni.stravovna@volny.cz