Bobřík informatiky

 • Post published:30.11.2021

V listopadu jsme se zapojili do soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o informatickou soutěž pro žáky základních a středních škol, podporovanou Ministerstvem školství.

Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Celkem se zapojilo 34 žáků, z toho 18 žáků se stalo úspěšným řešitelem (nutné získat alespoň 120 bodů ze 192).

Nejlepšího výsledku dosáhl Jan Hlaváček z 9. A, který získal plný počet bodů (192 z možných 192).

Další úspěšní řešitelé:

 • Adam Šťastný – 8. C
 • Pema Ješe Lodrová – 8. A
 • Tomáš Koliandr – 8. C
 • Karel Jedlička – 8. A
 • Pavel Lešetický – 8. C
 • Václav Dvořáček – 8. B
 • Klára Dobruská – 8. C
 • Adam Martínek – 8. B
 • Vojtěch Pulchart – 8. C
 • Jakub Andronikov – 8. A
 • Jan Dolejš – 8. B
 • Klára Zimová – 8. C
 • Adam Kranz – 8. A
 • Noemi Dlouhá – 8. A
 • Ema Antonie Horská – 8. A
 • Jakub Pošusta – 8. B
 • David Valocký – 8. C

Úspěšným řešitelům gratuluji a přeji další úspěchy.

G. Semová