Nabídka od školní psycholožky

  • Post published:13.10.2020

Zákonní zástupci i žáci mají i v průběhu distanční výuky možnost využít služeb školního poradenského pracoviště, a to formou konzultací nebo i formou poskytování péče školního psychologa. V případě potřeby kontaktujte prosím přímo školní psycholožku Mgr. Evu Hoferkovou (eva.hoferkova@zsvrane.cz).

Vzhledem k současné situaci, nabízí rodičům, žákům i učitelům psychologickou intervenci formou online komunikace – skype.  Uživatelské jméno na skype je moje emailová adresa: eva.hofer@centrum.cz (Eva Hoferková). Časové rozmezí komunikace dle dohody. 
Psychologická intervence pro rodiče, žáky, učitele, se může týkat jakéhokoli tématu (např. duševní krize, strach, úzkost z koronavirové nákazy, učení, výchovné problémy rodičů v době karantény apod.)

                                                                                                Mgr. Eva Hoferková