Co přinese nový školní rok v ZŠ Vrané

  • Post published:28.8.2020

Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci a přátelé naší školy,

dovolte mi, abych Vás oslovila na prahu nového školního roku 2020/2021. Začátek září definitivně odzvoní prázdninám, a tak doufám, že Vaše léto bylo plné odpočinku, výletů, skvělých okamžiků, ale i šťastných návratů.

Co přinese nový školní rok v Základní škole Vrané nad Vltavou?

1. září přivítáme dvě třídy prvňáčků, nastoupí celkem 50 dětí a paní učitelky se na svoje prvňáčky už moc těší.

Tento rok pro naši školu bude také rokem náročným na organizaci nejen kvůli hygienickým a preventivním opatřením (Covid 19), ale také kvůli stavbě za provozu školy.

Na konci předešlého školního roku se začalo rýsovat řešení největšího problému naší školy, a tím jsou prostorové podmínky pro vzdělávání. Jsme rádi, že se našemu zřizovateli podařilo na konci června získat dotaci na přestavbu nevyužívané půdy. Rekonstrukce půdních prostor by měla být dokončená na konci roku 2020.

Chtěla bych Vás všechny poprosit o shovívavost, trpělivost i spolupráci po celou dobu, kdy nás při práci bude v podzimních měsících rušit probíhající stavba nových školních prostor, která jistě zasáhne do obvyklého chodu školy. Věřím však, že vše společně překonáme a že již ve druhém pololetí školního roku začneme využívat nové prostory a všichni budeme „pod jednou střechou“.

Jak je vidět, nadcházející školní rok bude plný změn. Jsem si jistá, že s pomocí obce i Vás, rodičů, bude vše probíhat hladce a k plné spokojenosti Vaší i Vašich dětí.

Děkuji všem rodičům, kteří dali a nadále dávají důvěru této škole, a budeme se maximálně snažit, abychom tuto důvěru nezklamali. Oceníme, když s námi dále budete spolupracovat a když zůstaneme partnery, kteří vedou děti společně.

                                                                            Daniela Pořízková, ředitelka školy