Anglické divadlo The Bear Theatre

  • Post published:23.10.2023

Dne 20. října 2023 přijelo do naší školy anglické divadlo The Bear Theatre. Zahrálo celkem tři hry rozdělené podle věkových kategorií. Tým anglických i českých herců během představení úspěšně zapojoval všechny děti do děje. Některé dokonce hrály hlavní postavy příběhu.

Představení zábavně učila děti porozumět anglickému jazyku. Děti odpovídaly na otázky a hrály různé postavy. Žáci se naučili nová slovíčka na daná témata.
Herci zahráli celkem tři představení, každé pro jinou věkovou kategorii dětí. 3. a 4. ročníky si užily hru Jackie and the Giant, která byla určena primárně pro děti z 1. stupně. Páťáci a šesťáci zhlédli představení The Alien Grammar Show a pro 7. – 9. ročníky byla určena hra The Detectives.