Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/23

  • Post published:27.4.2022

V pátek 22. 4. se v odpoledních hodinách na naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. třídy. Po dvou letech jsme opět mohli budoucí prvňáčky a jejich rodiče přivítat ve škole osobně. Hodně jsme se na děti těšily, byly jsme všechny moc rády, že činnosti které jsme připravily, děti mohly plnit již v prostředí školy. Celý zápis proběhl v příjemné atmosféře a bez problémů. Na své žáčky se také přišly podívat paní učitelky z vranské mateřské školky. Měly radost, jak „jejich“ děti ve velké škole „obstály“.

Děti odcházely s drobnými dárečky, s odznáčkem loga vranské školy, s diplomem a pyšným úsměvem na tváři, jak vše výborně zvládly.

Všichni ve škole si přejeme, aby 1. školní rok byl pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče radostný a prožili jej ve zdraví bez covidových omezení.

učitelky 1. stupně