Papoušek 2023

  • Post published:11.5.2023

Ve čtvrtek 4. května uspořádala školní knihovna další ročník recitační soutěž Papoušek. Zúčastnilo se celkem 47 dětí, z prvního stupně 30, z druhého 17 žáků.

Krásné jarní odpoledne zahájili prvňáčci, kteří si přišli nesoutěžně vyzkoušet, jaké to je vystupovat před publikem. Za svou odvahu si odnesli malou kreativní hračku a velkou čokoládovou medaili.

Následovala vlastní soutěžní vystoupení sólových recitátorů. 

V 1. kategorii (2. a 3. tříd) získaly diplom a malou odměnu M. Hnátová a K. Žižková za 1. místo, M. Szaková za 2. místo a V. Krejčí za 3. místo.

Ve 2. kategorii (4. a 5. tříd) se umístila na 1. místě B. Houdková, na 2. místě D. Slabá a na 3. místě A. Balarinová.

Ve 3. kategorii (6. a 7. tříd) byly oceněny M. Künzelová za 1. místo, A. Houdková za 2. místo a za 3. místo A. Heinzová a H. Hnátová.

Mezi soutěžícími 4. kategorie (8. a 9. ročník) se nenašel žádný mimořádný výkon.

Nejlepší soutěžící byli odměněni za svou odvahu a snahu diplomy, knihami a malými kreativními dárky.

Děkujeme všem soutěžícím za hezké odpoledne, děkujeme také učitelské porotě: I. Hereitové, P. Holubové, Z. Šímové, L. Urbanové, D. Boháčkové a E. Paškové a velké díky patří všem paním učitelkám, které recitaci s dětmi nacvičovaly.

Těšíme se na Papouška 2024.

Eliška Pašková