Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ od 1. 9. 2023

  • Post published:15.5.2023

Vážení rodiče,

velmi nás těší, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu. Kapacita prvních tříd byla téměř zcela naplněna. Bylo přijato 59 dětí, z toho 11 dětí pro vzdělávání podle § 41 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále „školský zákon“). Odklad byl povolen 8 dětem.

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona ředitelka Základní školy Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ.

Seznam přijatých uchazečů naleznete >>>zde<<<.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

15. 5. 2023

Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy