Organizace výuky v 1. týdnu školního roku 2023/2024

  • Post published:30.8.2023

Pondělí 4. září 2023

Slavnostní zahájení školního roku, přivítání, seznámení s pedagogy

  • první třídy v 8:00 h – školní hřiště nebo hala při dešti
  • ostatní třídy: 7:50 h-8:35 h ve svých kmenových třídách

 

Úterý 5. září 2023

Třídnické hodiny: seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti podle dané struktury, tvorba třídních pravidel, volba zástupce třídy na přípravu vzniku ŠP, třídnické práce.

  • 1. třídy: 1.-2. hodina, konec vyučování v 9:30h;
  • 2.-5.třídy: 7:50h-11:30h,
  • 6.- 9. třídy: 7:50h- 12:25

 

Středa 6. září 2023

Třídnické hodiny: dokončení tvorby pravidel, rozdání učebnic, seznámení s obsahem předmětů.

  • 1. třídy: 1.-3. hodina, konec vyučování v 10:35h
  • 2. -5. třídy: vyučování končí v 11:30h
  • 6.– 9. třídy: TH, vyučování končí ve 12:25 h (6., 7. a 8. hodina odpadá)
  • 6. ABC a 8. A – plánování kurzu

Od čtvrtka 7. 9. 2023 se ve všech třídách vyučuje již podle rozvrhu v plném rozsahu.


11. 9. – 15. 9. 2023 – Sportovně adaptační kurz 6. A, 6. B, 6. C a 8. A. ve Štědroníně