Organizace výuky v 1. týdnu školního roku 2022/2023

 • Post published:31.8.2022

Čtvrtek 1. září 2022

Slavnostní zahájení školního roku

 • 1. třída: 8:00h přivítání před školou
 • 2.-9. třídy: 7:50h-8:35h ve svých kmenových třídách
 • nebude otevřena ŠD ani ŠK

Pátek 2. září 2022

 • 1. třídy: 1.-2. hodina, konec vyučování v 9:30h
 • 2.-5. třídy: 7:50h-11:30h… třídnické hodiny, konec výuky v 11:30h
 • 6.- 9. třídy: 7:50h- 12:25h… třídnické hodiny, konec výuky ve 12:25h
 • začátek provozu ŠD od 6:30h do 7:30h, od 11:30h do 17:00h
 • ŠK od 11:30h – 15:30h

Pondělí 5. září 2022

 • vyučování dle rozvrhu
 • 1. stupeň dle rozvrhu
 • 2. stupeň: výuka podle rozvrhu; odpadá 7. a 8. vyučovací hodina

Od 6. 9. 2022 se ve všech třídách vyučuje již podle rozvrhu v plném rozsahu.


6. ročníky: 5. 9. – 9. 9. 2022 adaptační kurz

9. ročníky: 19. 9. – 23. 9. 2022 cyklistický kurz

Plavání: 3. A, 3. B 14. 9. – 30. 11. 2022, středa 9:15h – 10:45h