Exkurze do pražského planetária

  • Post published:11.10.2022

Žáci šestých ročníků se 26. 9. 2022 zúčastnili již tradiční exkurze do pražského planetária. Letošní exkurze se zaměřila na sondy Voyager, které měli za cíl prozkoumat plynné planety Sluneční soustavy. V rámci programu jsme si prohlédli hvězdnou oblohu nad Českem, ukázali si souhvězdí a další pozorovatelné prvky oblohy. Během filmu jsme viděli mnoho vizualizací povrchů měsíců Jupiteru a Saturnu a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o těchto tělesech.