„Den navíc“

  • Post published:18.3.2024

Poslední únorový den v tomto roce byl takzvaně “navíc” a pro děti v 1. B i “za odměnu”. Byl to den, kdy mohl každý žák přinést do třídy něco speciálního, neobvyklého, extra… Prostě a jednoduše něco “navíc”, co do školy běžně nenosíme. Někteří přinesli velkého plyšáka od tetičky z JAR, někdo zase “tyčku” k odpalování golfového míčku, měli jsme ve třídě i velký model jeřábu nebo třeba robotickou hydraulickou ruku. Vše jsme si společně podrobně předvedli a prohlédli. Potom děti zhlédly video o tom, jak vlastně takový den navíc vznikne a dozvěděly se například to, že v Česku je kolem 6 tisíc lidí, kteří slaví narozeniny právě 29. února. Potom jsme za tyto lidi tak trochu oslavili jejich narozeninový den, a to sice pořádnou hostinou. Přinesli jsme si do školy totiž netradiční svačinky a potom jsme o velké přestávce měli mimořádnou diskotéku, na kterou se k nám do třídy přidaly i děti z 1. A i vyšších tříd. Vzbudilo to velký poprask a taky trochu smutek, když zazvonilo. Zároveň zůstala radost z mimořádného dne navíc, na který snad budou děti hezky vzpomínat. Byla to pěkná akce a věřím, že právě tyto dny, kdy třída tráví čas trochu netradičně, posilují přátelské vztahy mezi všemi žáky ve třídě i škole. Bára Vavroňová

Přestupný rok v „sedmičkách“
V sedmých ročnících jsme si při hodině přírodopisu připomněli přestupný rok a výjimečnost 29. února zábavnou formou. V týmech jsme si zasoutěžili ve hře „RISKUJ“, kde mj. nechyběla celá sada otázek týkající se právě 29. února a přestupného roku, či čísel 2 a 9. Navíc nás na konec hodiny, stejně jako do několika jiných hodin ve třídách druhého stupně, přišel navštívit sám Řehoř XIII. a Julius Caesar. Ti krátkou humornou konverzační dramatizací seznámili žáky se vznikem „svých“ kalendářů (juliánského a gregoriánského). Upozornili na jejich rozdíly a vysvětlili přírodní zákonitosti, které ke vzniku současně platného kalendáře vedly. Jarka Hnátová

Dne 29. 2. 2024 jsme s šesťáky strávili příjemné 2 hodiny anglického jazyka. Nejdříve jsme si s žabkou udělali pár cviků. Každý cvik se opakoval 29  krát. Poté jsme se zabývali anglickou challenge k přestupnému dni (Leap Day) a děti si v konverzaci ve skupinkách vyměňovaly své nápady. Nakonec si děti poskládaly rozstříhané části kartiček, které jim přinesly v angličtině důležité informace o tomto dni. S dětmi jsme si to moc užili. Cvičení jsme opakovali ještě i v další hodině angličtiny. Magda Dušková