Mediální sdělení kolem nás aneb Výchova k občanství v sedmém ročníku

  • Post published:10.5.2021

Při výchově k občanství jsme se v sedmých třídách nedávno dostali k tématům jako média a jejich vliv či třeba reklama, fenomén, kterým je tak výrazně vyplňován právě mediální prostor. Všichni si vybavíme zejména reklamy komerční, které mají přimět co největší okruh osob k zakoupení nějaké věci nebo třeba služby.

Teorie reklamy vymezuje ale také například tzv. reklamu společenskou (sociální), jejímž cílem je ovlivnit myšlení lidí v určité otázce, klade si za cíl motivovat, odradit, vystrašit či třeba inspirovat. Vyjadřuje se k otázkám celospolečenským, nebo pouze k tématům, která se týkají užší skupiny lidí. Obsahově často směřuje například k problémům ekologickým, politickým, zdravotnickým… K tématům aktuálním, jako je nyní pandemie, i nadčasovým, čímž jsou třeba mezilidské vztahy obecně.

Děti dostaly za úkol představit si, že mají příležitost vytvořit billboard, který bude po omezenou dobu vystaven na velmi viditelném místě a uvidí jej tisíce lidí. Úkolu jsme dali pracovní název ,,Miniverze billboardu na Václavák”.

Někdo věnoval více času samotné myšlence, jiní se zaměřili zejména na zpracování výtvarné.

V závěru bylo zajímavé v rámci třídy porovnat, co koho ,,pálí” a co by kdo vykřičel do světa, nebo přinejmenším pronesl před plným náměstím.