Dějepisno – biologická exkurze Křivoklátsko

  • Post published:7.11.2023

V sedmém ročníku se žáci právě zabývají českými středověkými dějinami a tak, společně se svými třídními učiteli a panem učitelem Zoubkem, vyrazili poznávat českou historii na „vlastní kůži“. Den před podzimními prázdninami společně třídy 7. A a 7. B vyrazily autobusem na hrad Křivoklát. Domluvena zde pro ně byla prohlídka hradu s paní průvodkyní. Nejvíce žáky zaujaly informace týkající se vězení, hladomorny, pobytu Karla IV. na tomto hradě, ale i krása hradní kaple a královský sál, ve kterém „se podepisovala“ důležitá rozhodnutí historie naší země.

Po prohlídce hradu jsme vyrazili po naučné stezce do přírody. Viděli jsme mloka skvrnitého, zastavovali se u naučných cedulí, z opadaného listí určovali listnaté dřeviny do druhů.  Počasí bylo krásné, takže si žáci mohli užít i zábavu na doprovodných hřištích podél stezky.

Jaroslava Hnátová