Informace k výuce do 28. února 2021

  • Post published:15.2.2021

Informujeme, že výuka do 28. února i nadále probíhá
ve stejném režimu jako doposud.

  • Žáci 1. a 2. tříd dochází do školy prezenčně (osobní přítomnost ve škole). 
  • Žáci ostatních ročníků se vzdělávají distančně (výuka probíhá dle rozvrhů pro distanční studium)