Informace k výuce od 11. do 28. ledna 2021

  • Post published:10.1.2021

Informujeme, že výuka v období od 11. do 28. ledna i nadále probíhá
ve stejném režimu jako doposud.

  • Žáci 1. a 2. tříd dochází do školy prezenčně (osobní přítomnost ve škole). 
  • Žáci ostatních ročníků se vzdělávají distančně (výuka probíhá dle rozvrhů pro distanční studium)