Bleskový sběr papíru

  • Post published:28.4.2021

12. 5. 2021 bude ke škole na hodinu (od 8 do 9 hodin) přistaven kontejner na sběr papíru. Kdo si potřebuje vytřídit kabinet, domácnost apod., může využít….

Papír děti budou moci při příchodu odložit u vchodu školy.