ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. V souladu s výchovnou a vzdělávací strategii školy si klade zpracování a následná veřejná prezentace absolventských prací za úkol…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Celé Česko čte dětem

1. stupeň ZŠ Vrané nad Vltavou je zapojen do kampaně na podporu čtenářství Celé Česko čte dětem.   Od konce května probíhala na naší škole akce „Celé Česko čte dětem“.…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Celé Česko čte dětem

Volby v 8.ročníku (Výchova k občanství)

V posledním čtvrtletí letošního školního roku se s žáky 8. ročníků podrobně věnujeme tématu ČLOVĚK VE STÁTĚ. Vyvrcholením pak bylo uspořádání svých vlastních voleb do místního zastupitelstva. Žáci byli rozděleni do…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby v 8.ročníku (Výchova k občanství)

Skupinová práce „Ekosystémy“ ve 4.B

Již několik týdnů se při hodinách přírodovědy zabýváme ekosystémy. Proto přišel čas, kdy získané vědomosti a poznání zúročit do vlastnoručně vyrobených plakátů na téma: LES, ŘEKA, RYBNÍK a LOUKA. Žáci…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Skupinová práce „Ekosystémy“ ve 4.B

Biologická olympiáda

I v letošním roce soutěžili 3 nejlepší žáci z mladší i starší kategorie ze školního kola v okresním kole již 52. ročníku biologické olympiády v Dolních Břežanech. V kategorii D (6. a 7. ročník) nás…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Biologická olympiáda

Den Země v naší škole

V pátek 20. dubna naše škola oslavila Den Země venku na školní zahradě, neboť byla již pěkně upravena po zimě. Posledních 14 dní na jejím jarním vzhledu pilně pracovaly některé třídy…

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den Země v naší škole