Beseda se Světlanou Witowskou

  • Post published:5.6.2019

Naše škola se letos zúčastnila Týdnů mediálního vzdělávání, které jsou součástí projektu Jeden svět na školách (vzdělávací program organizace Člověka v tísni).

Tento program má přispívat k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.

Jsme velmi potěšeni, že na nabídku besedy se žáky na naší škole kývla novinářka a moderátorka Světlana Witowská. 90 minut měli žáci možnost naslouchat a zároveň pokládat otázky jedné z nejrespektovanějších moderátorských osobností ČT. Dívky a chlapci z 8.A a 8.B byli na besedu perfektně připraveni, což ocenila sama paní Witowská i koordinátorka projektu S.Talenská. V závěru ještě předali žáci paní Witowské jako dárek plakát s jejími vlastnoručně domalovanými či nakreslenými portréty a vzkazy s reakcemi na dnešní setkání.

Z reakcí obou stran mohu s radostí zhodnotit, že jak pro žáky, tak pro paní Witowskou, byl čas společně strávený časem milým a hodnotným.

Jaroslava Hnátová