Absolventské práce 2022

  • Post published:26.6.2022

V předposledním červnovém týdnu žáci devátých tříd obhajovali absolventské práce, na kterých pracovali od podzimu letošního školního roku. Z důvodu vysokého počtu žáků v obou devátých třídách byly obhajoby rozděleny do 4 dní. Téma si mohli vybrat buď své vlastní, nebo se nechat inspirovat těmi, která pro ně připravili jejich učitelé. V tomto roce jsme si tak mohli přečíst a při obhajobách vyslechnout mnoho zajímavých informací např. o: chovu masného skutu v ČR, 3D tiskařských polymerech, agility, e-sportu v ČR, námořním jachtingu, disociativní poruše identity, skialpinismu. Dále nesly práce názvy: Koncentrační tábor v dopisech mého pradědečka, Jak obnovit biodiverzitu, Život v Severní Koreji, Pražští bezdomovci, Lakros atd.

Porota, složená z řad pedagogů, se jednomyslně shodla, že úroveň letošních absolventských prací i jejich obhajob byla na velmi vysoké úrovni. Obě třídy byly v závěru „ošerpovány“ a výjimečné dny pak zakončili slavnostním obědem ve školní jídelně (velký dík patří všem zaměstnancům školní jídelny).