Bezpečnostní upozornění

  • Post published:12.9.2018

Dnes v odpoledních hodinách před školou oslovoval neznámý cizí muž žákyně naší školy. Dívky se svěřily doma svým rodičům, kteří toto podezřelé chování nahlásili třídní učitelce a policii. V exponovaných časech, v době příchodu a odchodu dětí bude prostor před školou monitorován Obecní policií.

Poučte prosím své děti, aby v případě jakéhokoliv podezřelého jednání neznámé osoby neprodleně informovaly své vyučující nebo přímo kontaktujte policii ČR.

12.9.2018                                                                                                               Vedení školy