Rubriky

Home

Přístup k hodnocení žáků přes internet najdete na adrese webrodice.zsvrane.cz
______________________________________________________________________
Do Logické olympiády je zaregistrováno celkem 25 žáků naší školy.
Od 1. do 7. října probíhá nominační kolo Logické olympiády pro kategorii 2. – 5. třída. V nominačním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 30 minut. K testu se dostanete po přihlášení kliknutím na odkaz „Vypracovat test“. Před spuštěním si připravte tužku, papír na poznámky, můžete použít i kalkulačku. Od počítače neodbíhejte, po spuštění test nelze přerušit! Držíme Vám palce :-) !
logicka-olympiada-366x210___________________________________________

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA PRO DĚTI 6 – 11 LET

středa 16:00 – 16:55 v sokolovně (od 7.10.)

AGENTURA CROKIDY (kroužky začínají 1.10.)

Malý fotograf: čtvrtek 13:30 – 14:30
Keramika: čtvrtek 14:30 – 15:30
LEGOkostík: úterý 13:30 – 14:30
Moderní tanec: úterý 15:30 – 16:30

SPOLEČNOST DĚTSKÁ STUDIA s.r.o 

Kurz muzikálového herectví (1. – 8. třída): čtvrtek 14:00 – 15:00 od 5. října
Angličtina Cambridge English (od listopadu)
  • Cambridge English Starters G (1. třída) – pondělí a středa 12:00 – 13:00
  • Cambridge English Starters H (2. a 3. třída) : pondělí a středa 13:15 – 14:15
  • Cambridge English Key (5. a 6. třída): pondělí a středa 15:40 – 16:40
  • Cambridge English Conversation (4. třída): středa 14:30 – 15:30
  • Cambridge English Conversation (7. – 9. třída): pondělí 14:30 – 15:30
  • Podrobnější informace o jednotlivých kroužcích najdete v záložce Aktivity školy – Zájmové kroužky
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________
I v letošním roce získala škola značku „Rodiče vítáni“.
logo_RV
_____________________________________________________________________________
 DSC_2957
27. 6. 2014 – společná fotografie pedagogického sboru a deváťáků
 

Základní škola ve Vraném nad Vltavou

je úplnou základní školou a současně spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Počet žáků se pohybuje průměrně kolem 270.

Nabízíme výuku prvního cizího jazyka od 1. třídy, druhý cizí jazyk vyučujeme od 7. ročníku, od 5. ročníku probíhá výuka informatiky. Od 7. ročníku vyučujeme integrovaný předmět globální výchova. Ve školním roce 2005/06 jsme vybudovali moderní multimediální pracovnu s 24 počítači. Žáci mají přístup k internetové výukové službě Škola za školou, internetovým kurzům SCIO, které jsou určeny pro žáky 9. ročníku jako příprava na přijímací zkoušky. Ve školním roce 2011/12 jsme vybavili školu interaktivními tabulemi.

Škola pracuje řadu let v mezinárodních projektech ENO a GLOBE, které jsou zaměřené na výzkum životního prostředí, ale  organizuje i vlastní celoškolní projekty (např. Afrika, Praha, Žijeme v Evropě, Vltava, Světové dny, …). Ve školním roce 2011/12 jsme začali pracovat na víceletém projektu NÁŠ REGION, mezi jehož výstupy bude patřit regionální učebnice, soubor zpracovaných vycházek, pracovní listy, hry, fotogalerie, videa apod. Na podporu projektu probíhá i celoroční soutěž Znalec našeho regionu, jejíž podrobnosti najdete v rubrice Aktivity školy. Od roku 2007 je škola držitelkou mezinárodního titulu EKOŠKOLA, v roce 2009 se nám podařilo tento titul obhájit, stejně jako v roce 2014. Snažíme se budovat otevřenou školu veřejnosti. Velmi úspěšný byl opakovaně projekt Internet spojuje generace, kdy naši žáci učili seniory pracovat na počítačích. Do budoucna chceme dále poskytovat vyvážené, kvalitní a všeobecné vzdělání. Budeme dále pokračovat ve výuce podle vlastního vzdělávacího programu, který nám umožňuje využívat  charakteristické podmínky a může reagovat na požadavky žáků a jejich rodičů.