Nabídka kroužků na školní rok 2017

Jednotlivé kroužky a podrobnější informace naleznete v pdf souboru zde.

________________________________________________________________________________

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Zahájení proběhno 4. 9. 2017 od 7.50 hodin do 8.35 hodin v kmenových třídách.

________________________________________________________________________________

Informace pro dojíždějící žáky

Omezení autobusové dopravy v rámci budování vodovodu a kanalizace v Březovské ulici:

1) Autobusová linka č. 331 (školní autobus) bude mít v termínu od 2. 5. 2017 do 30. 6. 2017 výstupní a nástupní zastávku před budovou s č. p. 179 (potraviny) před křižovatkou ulic Březovská x Ke Zvoli.

2) Autobusová linka č. 445 (Vrané – Březová-Oleško) bude v termínu od 2. 5. 2017 do 31.  8. 2017 ukončena v zastávce Základní škola.

V uzavřených místních komunikacích bude vymezen bezpečnostní koridor pro pěší. V případě dotazů, požadavku, připomínek se obracejte na místostarostu obce na telefonních číslech 257 713 997 nebo 720 513 119.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Projekt speciální pedagog

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.