Výsledek losování uchazečů o přestup do 6. ročníku od školního roku 2021/2022

  • Post published:11.6.2021

Protokol o průběhu losování

Rozhodnutí o přestupu je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam je na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená. Písemné vyhotovení rozhodnutí o přestupu může být vydáno na žádost zákonných zástupců po předchozí telefonické domluvě. 

Rozhodnutí o nepřijetí zákonní zástupci obdrží poštou.