Soutěž Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročníky

  • Post published:8.11.2019

Ve středu 16. 10. 2019 se naše škola již tradičně zapojila do soutěže přírodovědný KLOKAN. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Celkem 69 žáků z 8. a 9. třídy řešilo 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Pravidla soutěže byla obdobná jako v Matematickém klokanovi.

Nejlepší řešitelé v tomto školním roce jsou:

  1. Veselá Klára (8.B), 66 bodů
  2. Králíček Martin (8.B), 63 bodů
  3. Konupka Matěj (8.B), 61 bodů

Gratulujeme!!!

Výsledky všech, kteří se soutěže zúčastnili, byly odeslány k celostátnímu statistickému zpracování, soutěž je nepostupová.

Za organizaci a vyhodnocení soutěže v naší škole děkujeme paní učitelce J. Bouškové.

Jaroslava Hnátová