Škola za školou

  • Post published:19.5.2011

Škola za školou

Jak jsme Vás již informovali v předchozích číslech školních novin, mají naši žáci neomezený přístup do internetové služby Škola za školou. Tuto službu můžeme využívat díky úspěšnému pilotnímu projektu v rámci SIPVZ. Součástí tohoto projektu však také je potřeba mít svou „hodnotící“ školu, které je projekt prezentován.

Naším partnerem byla ZŠ v Bánově u Uherského Brodu, kam se pět našich žáků spolu s panem učitelem Vrtiškou vypravilo v neděli 12. prosince. Velmi úspěšně zde náš projekt odprezentovali, za což si zaslouží velkou pochvalu. Jsou to Honza Kořínek a Dan Vrtiška z 9. třídy a Bára Smetanová, Bára Kocianová a Alice Procházková z 8.A. Všem moc děkujeme.

A takto viděly svůj „výlet“ výše zmíněné dámy:

„Vyjeli jsme v neděli 12.12, protože je škola v Bánově daleko, jeli jsme skoro 7 hodin. Cesta byla zprvu dost nepříjemná, ale potom jsme si ji zpříjemnili v jídelním voze. Na náměstí v Bánově na nás už čekal pan ředitel, který nás dovedl do místní školy. Škola byla o dost větší než vranská. Ubytovali jsme se v kuchyňce, která byla velká asi jako jedna naše třída. Večer jsme ještě v místní počítačové učebně nasbírali nějaké body do Školy za školou a potom už chrrróóópšššííí. Další den jsme učili dvě osmé a jednu devátou třídu. Většinu žáků a všechny přítomné učitele projekt zaujal. Ve srovnání s námi byly děti nadpřirozeně klidné. A po prezentaci jsme se nahamali v tamní jídelně. A pak hurá autobusem zpátky domů. Celý výlet jsme si zpestřovali hraním hry Tantrix a Mrazík. Prezentace nám přinesla spoustu zkušeností, legrace, pochvaly a všechno, co patří k vydařenému skorovíkendu.“