Karel IV. – 2016

  • Post published:12.4.2016

8. března prošlo naší školou za doprovodu bubínků, chřestidel a zvonků vzácné poselstvo krále a císaře Karla IV. a tím byl zahájen celoškolní projekt věnovaný této velké osobnosti. Královský posel ( p. učitel Benda) promluvil ke svým poddaným (žákům) těmito slovy:

Slyšte, slyšte posla milostivého krále a císaře Karla IV., 

na vědomost se dává všem poddaným, že jeho Milost ráčí navštíviti tyto zapomenuté kraje, aby se přesvědčila, jak jeho království vzkvétá a lid jeho jej velebí každý den.  U příležitosti této vzácné návštěvy bude uspořádána velkolepá slavnost v měsíci máji tohoto roku, při níž náš lid předvede jeho Milosti svůj um v řemeslech, umění a klání. Na takovou událost je třeba velkých íprav, které započaty budou nyní v měsíci březnu. Lid se bude se svým králem seznamovat skrze průvodce, své učitele. Ti naučí své žáky všemu potřebnému tak, aby každý svými znalostmi a umem potěšil a uctil našeho krále v historii nejvznešenějšího.

 Toto je vůle našeho panovníka, budiž neodkladně splněna!

 DSCF1900[1]

Eliška Pašková