Program „Ptáci na obzoru“

  • Post published:26.4.2019

Naše škola si v uplynulých letech velmi oblíbila zajímavé programy společnosti Ornita. Zveme jejich zástupce k nám obvykle v rámci oslav Dne Země. Letošní program pro 1. stupeň „Ptáci na obzoru“ byl zaměřen na dravé ptáky, kteří žijí v naší přírodě. Součástí programu bylo představení změn v ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině. Děti se seznámily se životem některých druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývají. Povídání bylo doprovázeno jako obvykle promítáním a ukázkami živých ochočených jedinců. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých a užitečných informací, které se jim v životě určitě neztratí.