Papoušek 2019

  • Post published:26.4.2019

Ve čtvrtek 25.4. proběhl 2. ročník školní recitační soutěže Papoušek 2019.

Mile nás překvapilo, že se do soutěže zapojilo celkem 45 dětí, z prvního stupně 26, z druhého 19 žáků.

V samostatné kategorii přednášelo devět prvňáčků. Všichni si odnesli zlaté čokoládové medaile, ale nejlépe to šlo Klárce Meluzínové, Jakubu Szakovi a Lauře Vlkové.

V kategorii 2. a 3. třídy získali diplomy Maxim Kuryljak, Helenka Hnátová a Eliška Dvořáková.

Kategorii 4. a 5. tříd zastoupili jenom tři soutěžící, za vyrovnané výkony získali pochvaly.

Nejtěžší rozhodování měla porota při hodnocení kategorie 6. a 7. tříd. Přednes některých recitátorek až dojímal, vtipné texty zase pobavily. Bylo oceněno více soutěžících: Eliška Chrpová, Anna Neumanová, Ema Vítková, Adéla Strejcová a Tadeáš Trachta.

Kategorii nejstarších žáků zastupovaly jen tři dívky z 9.A, ale mimořádná kvalita   přednesu Anny Zvolánkové, Anny Rittsteinové a Estel Svobodové převážila kvantitu.

Všem soutěžícím děkujeme za hezké odpoledne a učitelské porotě Jitce Brachtlové, Petře Holubové, Evě Hotové, Janě Rokosové a Lucii Urbanové poděkování za ochotnou pomoc s organizací a hodnocením soutěže.

Eliška Pašková