Předávání pololetního vysvědčení v 1. A a 1. B

  • Post published:4.2.2021

Rády bychom se s Vámi v této nelehké době podělily o to, v jak radostné atmosféře probíhalo předání prvního vysvědčení ve třídách našich prvňáčků. I přes roušky a další omezující hygienická opatření panovala ve třídách vskutku sváteční atmosféra. Děvčata i chlapci přišli do školy ve svátečních šatech a s dobrou náladou. Bylo těžké udržet na uzdě celé tři vyučovací hodiny jejich zvědavost a těšení se na očekávanou chvíli. Na radosti a nadšení nic neubrala ani skutečnost, že děti dostaly „jen“ výpis ze závěrečného vysvědčení. Před předáváním vysvědčení paní učitelka a paní zástupkyně shrnuly nejdůležitější okamžiky školního pokroku dětí, poděkovaly jim za jejich píli a předaly každému prvňáčkovi jeho první vysvědčení. Všechny děti se radovaly ze samých jedniček a zvědavě si prohlížely celé vysvědčení. S velkou pýchou je pak ukládaly do batůžků a těšily se na to, jak se s ním pochlubí rodičům, sourozenců, či prarodičům. Děti z 1. A dostaly od paní učitelky ještě každý svůj osobní dopis, ve kterém byly pochváleny za všechny jejich pokroky. Bylo krásné sledovat jejich rozzářená očka a radost z dosažených úspěchů. Věříme, že nejen my, ale i děti se těší na další pololetí školního roku, na jehož konci dostanou už to opravdové vysvědčení.

Za kolektiv pedagogických pracovníků 1. A a 1. B Mgr. Hana Jelínková