Soutěž IT-SLOT

  • Post published:18.11.2021

I v letošním roce se naše škola zapojila do soutěže IT-SLOT. Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení.

Naši školu reprezentovali žáci 8. a 9. ročníků. Nejlépe si vedl Jan Hlaváček z 9. A, který skončil na na velmi pěkném 237. místě. Soutěžního on-line kola se zúčastnilo celkem 4 963 žáků ze 127 škol z celé České republiky.

Všem děkujeme za reprezentaci.

G. Semová