Památník Vojna

  • Post published:10.6.2024

Deváté třídy, doplněné o žáky z osmých tříd, se 3. června vydaly na výlet k Památníku Vojna u Příbrami. Tento bývalý komunistický pracovní tábor poskytl fascinující a zároveň velmi silný pohled do temné kapitoly naší historie.

Po příjezdu nás přivítal průvodce, který nám krátce přiblížil historii tábora. Prohlídka pokračovala v původních vězeňských barácích a jednotlivých expozicích vztahujících se k období 50. let. Díky dobovému vybavení si žáci mohli představit každodenní život vězňů. Navštívili jsme také ošetřovnu, kde jsme se dozvěděli o omezené lékařské péči, kterou vězni dostávali. Nejvíce nás zaujala expozice věnovaná práci v uranových dolech. Viděli jsme nástroje a vybavení, které vězni používali, a průvodce nám podrobně popsal, jak náročná a nebezpečná tato práce byla.

Výlet završil projekt na historii 50. let v Československu, který probíhal v 9. A. Po úvodních kontextualizačních hodinách žáci bádali nad třemi tématy: Bratři Mašínové (a třetí odboj), Josef Toufar (metodiku si můžete prohlédnout zde), Milada Horáková a další oběti komunistického režimu.

Karel Zoubek