Organizace výuky na 2. stupni od 3. 5. 2021

 • Post published:29.4.2021
Vážení rodiče, milí žáci,
 
na základě souboru opatření Vlády ČR si Vás dovolujeme informovat o organizaci výuky v naší škole v souvislosti se změnami týkajícími se nastavení prezenční a distanční výuky na 2. stupni.
 
Základní pravidla:
 
Od pondělí 3. května 2021 bude ve škole na 2. stupni probíhat ROTAČNÍ výuka.
 
Žáci 6., 7., 8. a 9. ročníků se budou po týdnu střídat v prezenčním a distančním studiu.
Prezenční studium ve škole bude probíhat dle původního rozvrhu (úpravy se budou týkat jen tělesné výchovy v 7., 8 a 9. ročníku-bližší informace viz níže), při distanční výuce budeme pokračovat ve speciálním rozvrhu pro distanční vzdělávání, podle kterého se učí žáci již od poloviny října.
 
Organizace rotačního režimu pro 2. stupeň ZŠ Vrané nad Vltavou
 
3. 5.-7. 5.2021
 • probíhá prezenční výuka (účast žáků ve škole) pro třídy 6. A a 6. B, 7. A, 7. B a 7. C
 • probíhá distanční výuka pro třídy 8. A, 8. B a 9. A, 9. B a je pro žáky také povinná
 
10. 5.-14. 5. 2021
 • probíhá prezenční výuka (účast žáků ve škole) pro třídy 8. A, 8. B a 9. A, 9. B
 • probíhá distanční výuka pro třídy 6. A a 6. B, 7. A, 7. B a 7. C a je pro žáky také povinná
 
Takto se budou skupiny tříd střídat až do odvolání.
 
 
Další informace
 
Hodiny Hv
 • dle nařízení MŠMT se v hodinách Hv nebude i nadále zpívat
 
Hodiny Tv
 • při hodinách tělesné výchovy se bude cvičit ve venkovních prostorech
 • z důvodu zachování homogenity skupiny budou od sebe odděleny jednotlivé třídy, výuka tedy bude probíhat podle následujícího harmonogramu tak, aby se při prezenční výuce nemísili dívky/chlapci z jednoho ročníku, ale zároveň se v rámci tříd vystřídali:
 • 7. A dívky (pátek 7. 5., 4. 6., 18. 6.)
 • 7. A chlapci (středa 5. 5., 19. 5. a 16. 6.)
 • 7. B dívky (pátek 21. 5., úterý 15. 6., úterý 29. 6.)
 • 7. B chlapci (čtvrtek 20. 5., středa 2. 6.)
 • 7. C dívky (úterý 4. 5., 18. 5., 1. 6.)
 • 7. C chlapci (čtvrtek 6. 5., 3. 6. a 17. 6.)
 • 8. A dívky (pondělí 10. 5. a 7. 6.)
 • 8. B dívky (pondělí 31. 5., 21. 6.)
 • 9. A dívky (úterý 25. 5. a pátek 28. 5., úterý 22. 6.)
 • 9. B dívky( úterý 11. 5. a pátek 14. 5., úterý 8. 6. a pátek 11. 6.)
 • 9. A chlapci (pátek 14. 5., pátek 11. 6.)
 • 9. B chlapci (pátek 28. 5., 25. 6.)
 
Školní jídelna
 
Obědy ve školní jídelně jsou automaticky přihlašovány žákům, kteří mají v daný týden prezenční výuku (ostatní si řeší rodiče individuálně s ředitelkou školní jídelny, p. Jahodovou tel.: 257760324,  email:skolni.stravovna@volny.cz)
 
Hygienická opatření
 
 • V případě, že má dítě příznaky respiračního onemocnění, nesmí se výuky ani testování ve škole účastnit. V případě, že se jedná o chronické obtíže (chronická rýma, kašel, alergie..), je třeba doručit třídnímu učiteli lékařskou zprávu potvrzující tuto skutečnost.
 • Všichni žáci musí mít po celou dobu vyučování (včetně pobytu ve školní družině) zakryta ústa a nos chirurgickou rouškou (prosíme vás, aby měly děti na každý den vždy 2 nové chirurgické roušky) či respirátorem. Děti si budou pravidelně desinfikovat ruce.
 • Ve všech prostorách bude probíhat pravidelné, časté a intenzivní větrání.
Testování žáků
 
 • Podle rozhodnutí vlády budou muset žáci nastupující na prezenční výuku povinně absolvovat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek testování neinvazivními antigenními testy (jedná se o samoodběr z přední části nosu) pod dohledem pedagogických pracovníků.
 • Testování nemusí absolvovat ten, kdo Covid 19 prodělal a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní a tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře nebo byl v posledních 48 hod. negativně testován a rovněž přinese potvrzení od lékaře.
 • V případě, že se dítě nebude účastnit testování, nemůže se účastnit prezenční výuky.
 • Pokud test vyjde jako pozitivní, škola vás bude kontaktovat a vy si pro něj přijdete nebo dáte souhlas k tomu, aby samo opustilo školu. Než si pro něj přijdete, počká ve speciální místnosti –izolaci. Škola pozitivně testovaným dětem vydá potvrzení o tom, že byly pozitivně testovány antigenním testem a je nutné, aby byl co nejrychleji proveden konfirmační test. Do té doby by se neměly pohybovat na veřejnosti. Dále je nutné kontaktovat praktického lékaře dítěte a požádat o vystavení e-žádanky na provedení RT-PCR testu ve zdravotnickém zařízení.

Testování bude probíhat podle následujícího časového harmonogramu:

Pondělí a čtvrtek (v týdnu prezenční výuky):

6. A, 6. B, 9. A, 9. B-v 7:25hod v kmenových učebnách (žáci přicházejí do školy v čas tak, aby v tento čas již začínalo testování ve třídách)

7. A, 7. B a 7. C, 8. A a 8. B-v 7:30h v kmenových učebnách (žáci přicházejí do školy včas tak, aby v tento čas již začínalo testování ve třídách)

I v tomto stále náročném období chceme zajistit v naší škole co nejvyšší kvalitu vzdělávání a zároveň při organizaci výuky myslet na psychohygienu a zdraví dětí.

Prosíme všechny rodiče, věnujte pozornost informacím na webových stránkách školy a informacím od svých třídních učitelů. 

Děkujeme za Vaši podporu, pomoc i spolupráci v následujících týdnech.

Vedení školy