Konkurz ředitele/ředitelky školy – informace pro rodiče

  • Post published:22.9.2022

Včera zasedala konkurzní komise pro výběr nového ředitele/ředitelky základní školy ve Vraném nad Vltavou. Do konkurzu se přihlásili dva kandidáti, na základě usnesení komise byli oba pozváni do vlastního konkurzního pohovoru.  Termín konkurzu byl stanoven na datum 12. 10. 2022. Je pravděpodobné, že poté bude moci být v co nejkratším termínu jmenován nový ředitel/ředitelka základní školy.