13. 3. 2023 Volba nových členů do školské rady z řad zákonných zástupců

  • Post published:9.3.2023

Vážení rodiče,

ředitelka ZŠ Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ vyhlásila volby tří nových členů do školské rady z řad zákonných zástupců.

  • Listina kandidátů je zveřejněna od  24. 2. 2023 ve vitríně před budovou školy a na webových stránkách školy.
  • Volby proběhnou dne  13. 3. 2023 v rámci informativního odpoledne i pro veřejnost s možností komunikace s pedagogy a prohlídky prostor školy od 11:30-18:00, třídy jsou přístupné poté, co v nich bude ukončena výuka.
  • V rámci informativního odpoledne, bude pro zájemce od 15:00 do 17:00 v učebně 04 (4. A) příležitost seznámit se blíže s programem Začít spolu, podle kterého se učí některé třídy 1. stupně.
  • Podrobné individuální konzultace ohledně prospěchu a chování žáků proběhnou v dubnu.
  • Volební urna bude po celou dobu informativního odpoledne od 11:30 do 18:00 hodin na recepci školy.
  • Od 11:00 hodin si voliči mohou vyzvednout volební lístek na recepci školy, převzetí potvrdí podpisem na seznamu žáků třídy svého dítěte.
  • Na volebním lístku volič zaškrtne křížkem políčko nejvýše 3 kandidátů. V případě vyššího počtu zaškrtnutých kandidátů je celý volební list neplatný. 
  • Výsledky voleb budou vyhlášeny do 7 dnů od ukončení voleb. 
  • Volební komisi, která zajistí průběh volby, jmenovala ředitelka školy.

 

Děkujeme za Vaši aktivní účast.

Vedení ZŠ Vrané nad Vltavou