Co se děje v 1. A?

  • Post published:3.10.2017

V úterý 3. října jsme u nás, v 1. A, zažili netradiční dopoledne. Navštívil nás totiž pan Kolesa, který chtěl dětem přiblížit svět programování dvou hodinovým workshopem. Nepřišel sám, kromě paní Kolesové a pana Kollingera, kteří pomáhali s organizací, s ním dorazilo i šest malých ozobotů – robotů, kterým jsme s dětmi říkali Ozíci. Děti měly za úkol provést Ozíky různě obtížnými bludišti a to pomocí kódů, které Ozíkům dávaly příkazy – jeď rovně, doprava, doleva, otoč se. Děti kódy musely správně vybrat, vystříhat a poté nalepit do bludiště, takže kromě hlav trénovaly i ruce. Bludiště byly postupně obtížnější a obtížnější, a tak se hlavičky zapojovaly víc a víc. Všichni si akci moc užili a někteří se s Ozíky ani nechtěli rozloučit.

Ještě jednou moc děkujeme panu Kolesovi za tuto příležitost a těšíme se na nějakou další spolupráci s rodiči.

Barbora Kocianová