Adventní Vídeň

  • Post published:11.12.2019

Ve středu 4. 12. 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili jednodenního zájezdu do Vídně. Na výlet vyjeli ti žáci, kteří se ve škole učí německy, převážně tedy z osmých a devátých tříd, doplněni sedmáky. 

Cesta byla poměrně dlouhá, ale Vídeň stála za to! Počasí nám přálo, a tak se nám všechny pamětihodnosti této metropole ukázaly v plné kráse nasvícené zimním sluncem. 

Nejprve jsme navštívili zámek Schönbrunn s přilehlými zámeckými zahradami a parkem. Jedná se o jeden z nejkrásnějších barokních areálů v Evropě, který patří do světového kulturního dědictví UNESCO. Na nádvoří jsme se mohli na vánočním trhu zahřát dětským punčem, čajem nebo horkou čokoládou a koupit drobné dárky. 

Poté jsme se přesunuli do centra Vídně, které jsme si nejprve prohlédli z okének autobusu při okružní jízdě, poté i při pěší procházce. S odborným výkladem paní průvodkyně jsme tak mohli obdivovat dominantu města Štěpánský dóm (Stephansdom), Burgtheater, Votivní kostel, Vídeňskou radnici, galerii Albertinum, Rakouskou národní knihovnu, četná muzea, kostely, paláce a rozlehlá náměstí se sochami významných osobností spjatých s historií města. 

Prohlídku jsme zakončili návštěvou adventních trhů a obchůdků v samém centru města, kde jsme si opět mohli dát něco na zahřátí a na chuť a nakoupit vánoční či upomínkové předměty a dárečky. 

Do Prahy jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách, trochu unaveni, ale jistě plni dojmů z krásného kulturního a historického města, jakým Vídeň určitě je.

Anna Kučerová