Zápis z jednání

 

Zápis z 1. jednání ŠR – 4.4. 2017 – zde

Zápis z 1. jednání ŠR – 14. 11. 2011 – zde

Zápis z 1. jednání ŠR – 1. 11. 2011 –  zde

Zápis z 1. jednání ŠR – 6. 1. 2014 – zde

Zápis z 2. jednání ŠR – 26. 2. 2014 – zde

Zápis z 3. jednání ŠR – 9. 9. 2014 – zde

Zápis ze 4. jednání ŠR – 3. 11. 2014 – zde

Zápis z 5. jednání ŠR – 8. 12. 2014 –zde

Zápis ze 6. jednání ŠR – 24. 2. 2015 –zde