Velikonoční jarmark

  • Post published:11.5.2022

V úterý 12. dubna 2022 mohl opět proběhnout tradiční Velikonoční jarmark školy. Tentokrát se do něj zapojily nejen školní družiny, školní klub a třídy 1. stupně, ale dokonce i některé třídy ze stupně druhého. „Stánky“ jednotlivých tříd tak zaplnily nejen prostory chodeb, ale i prostranství před školou. Rodiče a přátelé školy přišli v hojném počtu, takže žáci měli plné ruce práce s prodejem svých jarních výrobků, dekorací či domácích dobrot (za které velmi děkujeme i rodičům). Utržené peníze si pak třída užije podle svého uvážení. Některé za ně vyjedou na výlet, jiné přispějí na charitu atd.