Přírodovědná exkurze IX. B

  • Post published:22.6.2023

20. 6. vyrazila naše třída na komplexní přírodovědnou exkurzi na Zvolskou Homoli pod vedením paní učitelky Bouškové.

Asi v 8 hodin dopoledne jsme si rozdali pomůcky pro lov živočichů (síťky a zkumavky) a vyšli kolem obecního úřadu do Zvolského údolí, kde byl krásný chládek. Cestou jsme do sítěk nachytali např. larvy slunéčka, skákavky, zlatohlávky a mandelinky.

V potoku Chalupecká strouha se podařilo z pod kamenů nalovit ploštěnky potoční, chrostíky, blešivce, jepice. Na malé mýtině nedaleko potoka jsme zpozorovali ve zbytcích stromů chodby od larev tesaříků, na zemi několik mravenišť, cvrčky, kovaříky a slepýše. Cestou k další zastávce na lov – Zvolském potoku byly ve stráni krásné náprstníky. Ve Zvolském potoku jsme vylovili plovatku bahenní a hltanovku, což jsou indikátoři znečištěných vod. Chalupecká srouha je tedy čistší než Zvolák. Potom vedla cesta lesem na Homoli. Cestou byl viděn slimák největší, malé ropuchy, mrtvá sojka:(.

Na louce jsme do sítí lovili motýli, poté jsme šli podél naučných cedulí až na Homoli, kde jsme viděli roháčka kozlíka, který udělal paní učitelce Bouškové velikou radost. Také odtamtud byl krásný výhled, chvíli jsme tam poseděli, udělali společnou fotku a odešli domů.

Jeníček Dolejš a Eliška Boušková