Mikuláš

  • Post published:7.12.2017

V úterý 5. prosince jsme pořádali akci pro první třídy. Všichni jsme se převlékli do kostýmů čertů  a andělů a Honza se převlékl do kostýmu obrovského Mikuláše. Sešli jsme se normálně v 7:50 a první hodinu jsme se věnovali posledním přípravám. V 8:45 jsme se vydali do 1. A, kde nám už mezi dveřmi řekla třídní učitelka, že se děti moc bojí, abychom to nepřeháněli. Konkrétně Marek měl opravdu strašidelnou masku čerta. Mikuláš přečetl všechny zlobivé děti a ty se začaly opravdu bát, a proto všem svým spolužákům a paní učitelce slíbily, že už je nebudou zlobit. Měli pro nás připravené písníčky a básničky, které byly moc pěkné. Za ně byly děti odměněny mikulášskou nadílkou. Poté jsme šli do 1. B, kde to probíhalo podobně, jen se děti více bály, ale opět jsme na to byli předem upozorněni od třídní učitelky. Tentokrát nám zlobiví jedinci odříkali básničky samostatně, ale vypořádali se s tím velmi dobře, a proto si zasloužili odměnu v podobě mikulášské nadílky. Obě první třídy jsme stihli projít za necelou hodinu, a tak jsme se šli podívat ještě do tříd druhého stupně. Celá akce se nám docela povedla a ohlasy učitelek byly převážně kladné.

Viktor Jan Janauer, IX.A