Křížovky od dětí pro děti

  • Post published:18.2.2021

Doba výuky na dálku trvá a trvá a my na druhém stupni jsme v hodinách českého jazyka zavzpomínali na naše mladší spolužáky a připravili jim něco pro radost. V rámci slohové výchovy, u tématu „publicistika“, jsme se během dlouhých zimních večerů na chvíli vžili do role tvůrců dětského časopisu a pro žáky z vyšších ročníků prvního stupně zkusili, záměrně bez použití počítače, sestavovat křížovky s tajenkou. Předáme je přes paní učitelky a úspěšným řešitelům slibujeme malou odměnu, jen co se zase život vrátí trochu do normálních kolejí a s ním i školní docházka živě, tváří v tvář…

Mgr. Lucie Urbanová

Zde malá ochutnávka: