Informace v situaci s koronavirem

  • Post published:5.3.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci s koronavirem a výjezdům do zahraničí v době jarních prázdnin, si Vás dovolujeme seznámit s doporučením Ministerstva zdravotnictví (viz níže). Zároveň apelujeme na vaši zodpovědnost vůči ostatním při rozhodování, zdali dítko poslat do školy, pokud jste se vrátili z rizikových oblastí  Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia-Romagna a Piedmont), Japonsko, Jižní Korea, Singapur, Čína, Hong Kong, Írán. V tomto případě Vás žádáme, abyste postupovali dle uvedených pokynů MZ ČR a Krajské hygienické stanice.

Děkujeme moc za pochopení.

Vedení školy

Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějících ze zasažených oblastí


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací ze zasažených oblastí, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař – epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu. 

Infolinka na KHS Středočeského kraje:  771 137 070 v době od 9:00 do 19:00,  provozu je také non-stop linka 736 521 357.


Cestovatelům, kteří pobývali v těchto oblastech od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. 

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!

Jak se chránit?

  • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
  • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest 
  • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, jsou k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu.