Exkurze 7. A do Kutné Hory

  • Post published:5.4.2023

Společně se třídou jsme jeli autobusem do Kutné Hory. V autobuse to bylo super. Spolužáci si tam povídali, takže bylo vidět, že se nenudí. Cesta trvala hodinu a půl. Když jsme přijeli do Kutné Hory, naše první zastávka byla kostnice v Sedlci. Bylo tam hodně lidských kostí, sice morbidní, ale zajímavé. Naše druhá zastávka byla katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Třetí zastávka byl chrám sv. Barbory. Tam jsme viděli různé sochy lidí, chrliče a zaujala mě okna, která tvořila obraz.

Zajímavosti z Kutné Hory a okolí:

1. Kostnice – Kostnice vznikaly většinou v obdobích hromadných úmrtí obyvatel, jako byly morové rány a jiné epidemie, hladomory a bitvy.

2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele – byl založen v roce 1142 Miroslavem z Markvartic. První komunita mnichů, která se usídlila, přišla z cisterciáckého kláštera v bavorském Waldsassenu.

3. Chrám sv. Barbory – stavba započala roku 1388. V roce 1558 byl na západě chrám uzavřen pouze provizorní zdí. Následující zásahy měly pouze udržovat charakter. Za husitských válek byl chrám kališníky vydrancován, zpovědnice byly roztřískány, obrazy roztrhány, chrámový poklad pak rozkraden. Toto je pár informací o Kutné Hoře (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kutn%C3%A1_Hora). Velmi doporučuji tam jet na výlet. Je to tam moc zajímavé a hezké.

Michaela Černochová VII. A