Den Země pro vranské předškoláky

  • Post published:28.4.2024

Na pondělí 22. dubna si stejně jako v loňském roce připravil Ekotým 1. stupně pro předškoláky z vranské školky program ke Dni Země. Letos jim s ním navíc pomáhaly děti z 5. A (a oproti loňsku nám přálo počasí). Na školní zahradě se děti rozdělené do šesti týmů nejdříve navzájem seznámily, aby poté společně pátraly po tom, co v praxi znamená pravidlo 3R (reduce-reuse-recycle). Následovalo třídění hromádky odpadků, při kterém bylo potřeba rozhodnout, do jakého kontejneru který odpad uložit. Pak vypátrat jeho obrázek na zahradě a postupně tak vše „vyhodit“ na správné místo. Pomyslným zlatým hřebem však bylo první společné vědecké bádání. Každý tým dostal jeden z roztříděných odpadků a přemýšlel nad tím, co se s ním může dít v přírodě. Děti zkoušely formulovat svou první vědeckou hypotézu – co se s naším odpadkem stane, když ho zahrabeme do země? Jak bude vypadat, až v září přijdeme do školy? Páťáci a ekotýmáci všechny dětské nápady poctivě zapsali do badatelských záznamů a poté společně pokus u plotu školní zahrady založili. Teď už nám nezbývá, než počkat do září, abychom si ověřili, zda se naše hypotézy potvrdí.

za Ekotým a 5. A Katka Vrtišková