Absolvenstké práce 9. ročníků

  • Post published:15.12.2020

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. V souladu s výchovnou a vzdělávací strategii školy si klade zpracování a následná veřejná prezentace absolventských prací za úkol prokázat dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy. Budoucí absolvent školy prokazuje svoji schopnost orientovat se na základě svých předpokladů v běžném životě, vyhledávat potřebné informace, zasadit je do potřebných souvislostí, správně používat mateřský jazyk a prokázat základy použití informačních a komunikačních technologií. Při obhajobě absolventské práce prokazuje své schopnosti ústní komunikace a přesvědčivé argumentace. Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje úroveň dosažení klíčových kompetencí u žáků končících základní vzdělávání a tím naplňování cílů základního vzdělávání.

V příloze naleznete instrukce k vypracování AP, přihlášku k AP a nabízená témata pro letošní školní rok. Žák si ale může vybrat i téma vlastní.

Absolvenstké práce: