Vánoční soutěž školní knihovny

  • Post published:15.12.2020

V předchozích letech tradičně žáci 1. stupně v předvánoční době ve školní knihovně luštili vánoční křížovky, řešili vánoční kvízy a hádanky nebo vybarvovali omalovánky určené pro naše nejmladší žáky.

I letos jsme zůstali této tradici věrni. Vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirovou situací děti nemohou luštit přímo v příjemném prostředí vánočně vyzdobené knihovny, ale letošní vánoční kvíz si odnášejí domů nebo luští ve třídě. Moc nás těší, že o luštění je mezi dětmi velký zájem. Všichni úspěšní řešitelé budou před vánočními prázdninami odměněni drobným dárkem.