Živá zahrada

  • Post published:5.1.2024

V předvánočním týdnu jsme již tradičně pozorovali život na naší školní zahradě do projektu Živá zahrada. Rádi bychom obnovili titul, o který jsme před pár lety přišli.
Děti z prvostupňového Ekotýmu připravily během podzimu harmonogram pro třídy pro přikrmování na krmítkách a také speciální pomůcku na poznávání ptačích druhů podle hlasu i podle vzhledu anebo zajímavostí. Hledaly informace, vytvářely a laminovaly kartičky, informovaly o své práci ve třídách.
Na zahradu chodily v prosinci jak druhostupňové tak prvostupňové třídy a děti všechna pozorování zaznamenávaly do připravených protokolů. Díky těmto údajům jsme pak mohli odevzdat naše „hlášení“ do ústředí projektu. Nyní jsme zvědaví a těšíme se, kolik bodů za letošní zimu získáme.